logo

Grupul Hirsch

Managementul calitatii

EPS 50 - pentru interior
Domenii de utilizare: EPS_50
Materialele termoizolante pentru cladiri, fabricate din EPS 50 - pentru interior, se folosesc sub forma de panouri termoizolante pentru:
   - spatii fara incarcare statica deosebita
   - izolarea spatiilor libere
   - izolare in interiorul cladirilor
Semn de recunoastere pe muchia panoului: verde

Marcare: EPS-EN13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-
     DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)50-BS75

Caracteristici tehnice :
rezistenta la incovoiere in conformitate cu EN 12089 : BS 75 | ≥ 75 kPa
efortul de compresiune la o deformatie de 10% in conformitate cu EN 826: CS(10)50 | ≥ 50 kPa
conductivitate termica (valoare de calcul) : ≤ 0,042 W/mk
clasa de combustibilitate: EPS din materie prima ignifugata.
factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa: 20-40
grosimea nominala : 10-350 mm

FISA TEHNICA

DECLARATIA DE  PERFORMANTA